XAML.cz Magazín moderních technologií založených na XAML

Novinky ve WPF 4 - InputBinding

Napsáno pro WPF od Jarda Jirava  [12.04.2010]

V jednom z minulých článků jsem se věnoval příkazům ve WPF a zmiňoval jsem se o zajímavé třídě nazvané InputBinding, která zajišťuje napojení klávesových zkratek a myši na odebírané příkazy.

Takže to vypadá, že samotný InputBinding tak úplně novinkou není. Jak však víte nebo jste po projití zdejších stránek mohli odtušit, vývoj ve WPF směřuje k tomu, že bude použit návrhový vzor Model-View-ViewModel, který hodně spolehá na kvalitní DataBinding. A tak je tedy potřeba mít co nejvíce elementů přizpůsobených k DataBindingu, což znamená, aby většina vlastností byla typu DependencyProperty.

A právě toto je novinka v přicházející verzi .NET 4.0 WPF u InputBindingu, kdy veškeré vlastnosti je nyní možné bindovat, nejčastěji tedy na napojený ViewModel a to jak u MouseGestures tak také pro KeyGestures.

Rád bych tedy ukázal, jak bylo dříve možné, nebo spíše díky omezení nemožné, napojit příkaz na některou klávesovou zkratku nebo gesto myši a jakým způsobem se to změnilo s verzí WPF 4.0. Pojďme se tedy podívat na ukázku, která využívá doplněný markup extension, bez kterého by napojení na příkaz nebylo možné:

<Window.InputBindings>
  <KeyBinding Command="{Binding MainCommand}" Key="t" Modifiers="Control" />
  <MouseBinding Command="{Binding MainCommand}" MouseAction="RightClick" />
</Window.InputBindings>
<Grid>
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="30" />
    <RowDefinition Height="*" />
  </Grid.RowDefinitions>
  <Button Grid.Row="0" Content="Click" Command="{Binding MainCommand}" />
  <TextBlock Grid.Row="1" Text="{Binding MainText}" />
</Grid>

Jak vidno, vše bylo deklarativně uvedeno v XAMLu a vývojář neměl příliš možností jak toto ovlivnit, tedy ono to samozřejmě šlo obejít, ale znamenalo to vytvořit si další markup extensions a nebo používat DependencyObject.

A zde je ukázka toho, jak by mohla vypadat definici ve ViewModelu ve verzi wpf 4.0, kde zároveň doplníme hodnoty pro klávesové zkratky a také gesto myši.

public class MainViewModel: INotifyPropertyChanged {

  private Random _rnd;
  private string _mainText;
  private ICommand _mainCommand; 


  public MainViewModel() {
    _rnd = new Random();
    _mainCommand = new DelegateCommand(OnMainCommand);
    ((DelegateCommand)_mainCommand).Key = Key.T;
    ((DelegateCommand)_mainCommand).Modifiers = ModifierKeys.Control;
    ((DelegateCommand)_mainCommand).MouseAction = MouseAction.RightClick;
  }

  private void OnMainCommand() {
    string s = new string((char)_rnd.Next(65, 80), 1);
    MainText += s;
  }

  public string MainText {
    get {
      return _mainText;
    }
    set {
      _mainText = value;
      OnPropertyChanged("MainText");
    }
  }

  public ICommand MainCommand {
    get {
      return _mainCommand;
    }
  }
    
  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;


  protected virtual void OnPropertyChanged(string propertyName) {
    var handler = PropertyChanged;
    if (handler != null) {
      handler(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
    }
  }
}

Tento ViewModel využívá jednoduchou třídu DelegateCommand, která implementuje rozhraní ICommand a zároveň doplňuje tři vlastnosti pro možnost bindingu, kterými jsou Key, Modifiers a MouseAction.

Nyní už deklarativní část, kde vše napojíme a můžeme si tak novinku vyzkoušet v praxi.

<Window.InputBindings>
  <KeyBinding Command="{Binding MainCommand}" Key="{Binding MainCommand.Key}" Modifiers="{Binding MainCommand.Modifiers}" />
  <MouseBinding Command="{Binding MainCommand}" MouseAction="{Binding MainCommand.MouseAction}" />
</Window.InputBindings>
 <Grid>
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="30" />
    <RowDefinition Height="*" />
  </Grid.RowDefinitions>

  <Button Grid.Row="0" Content="Click" Command="{Binding MainCommand}" />
  <TextBlock Grid.Row="1" Text="{Binding MainText}" />
</Grid>

Závěrem

Jak můžete vidět v ukázce, je možné už ve ViewModelu nadefinovat klávesové zkratky nebo akce myší a tyto napojit na daný příkaz. Tím máme snadnou cestu k tomu, abychom uživateli nabídli možnost tyto klávesové zkratky snadno změnit a uložit si je do obvyklého uložiště nastavení.

Komentáře

ukládám komentář, vyčkejte prosím..
 1. Buďte první, kdo napíše komentář.

@xamlcz

 • RT @jvanrhyn: XAML, It's a bit like olives. Takes a while to get used to. But once you're used to it. It is actually pretty good. <3 XAML
 • RT @moser_christian: WPF Inspector 0.9.7 is released. It supports .NET 3.5 and 4.0 The project is now open source and available on CodeP ...
 • Jeff Handley oznámil vydání WCF RIA Services v.1.0 SP1 RTM http://bit.ly/gOgckn ke stažení na http://bit.ly/gVAXdK
 • jedna výzva pro Brno. Byl někdo z vás na přednášce o RIA v MS Akvárku? Dejte o sobě vědět. Děkuji
 • také jste uvažovali o tom, že zkusíte na projekt použít Caliburn Micro nebo naopak Prism 4? A co tak obojí, šlo by to nebo ne? Již brzy